close
check_circle_outline SNELLE LEVERTIJDEN check_circle_outline BESPAAR TOT 50% check_circle_outline HOGE KWALITEIT check_circle_outline GRATIS VERZENDING VANAF € 80
mail info@shirttuning.be

Impressum

Contactgegevens van de dienstverlener (§ 5 TMG): shirttuning.be wordt vertegenwoordigd door

MBS e-commerce s.r.o.
Pražská 3259
415 01 Teplice
Tsjechische Republiek


Ondernemingsnummer: 09775587
BTW nummer: CZ09775587
The Chamber of Commerce number:
C 46376 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zaakvoerder: Svetozar Hegyi

E-Mail: info@shirttuning.be
Dit impressum geldt ook voor de Facebook-pagina www.facebook.com/shirttuning

Online geschillenbeslechting conform Art. 14, § 1 ODR-verordening: De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OGB) ter beschikking. U vindt deze onderhttps://ec.europa.eu/consumers/odr Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechting via een verbruikersbemiddelingsorgaan.

Disclaimer / Vrijstelling van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het onlineaanbod

Shirttuning.be is geenszins verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verschafte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen shirttuning.nl betreffende schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn in principe uitgesloten, in zoverre vanwege shirttuning.nl geen aantoonbare opzettelijke of uit grove nalatigheid begane fouten aanwezig zijn. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Shirttuning.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van pagina’s of het volledige aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, te vervolledigen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief in te stellen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (‘hyperlinks’) waarvoor shirttuning.nl niet verantwoordelijk is, zou een aansprakelijkheidsverplichting slechts van kracht zijn ingeval shirttuning.be kennis genomen heeft van de inhoud ervan en ingeval het voor shirttuning.be technisch mogelijk en passend zou zijn het gebruik ervan in geval van onwettige inhouden te verhinderen. Shirttuning.be verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik van de plaatsing van de link er geen onwettige inhouden op de pagina’s waarnaar via link verwezen werd, te vinden waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhouden of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina’s heeft shirttuning.be generlei invloed. Daarom distantieert shirttuning.be zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina’s die na het plaatsen van de link gewijzigd werd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen die geplaatst werden binnen het eigen internetaanbod, alsook voor elke invoer van buiten uit in door shirttuning.be aangeboden gastenboeken, discussiefora en mailingslijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk waarnaar verwezen wordt, en niet degene die via links slechts naar de publicatie ervan verwijst.

3. Auteurs- en kentekenrecht

Shirttuning.be streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de aangewende grafische en geluidsdocumenten, videopnames en teksten te respecteren, zelfgecreëerde grafische en geluidsdocumenten, video-opnames en teksten te gebruiken of terug te vallen op vergunningsvrije grafische en geluidsdocumenten, video-opnames en teksten. Alle merk- en warentekens die binnen het internetaanbod genoemd en desgevallend door derden beschermd worden, zijn volledig onderworpen aan de bepalingen van het geldige kentekenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars. Alleen uit het feit genoemd te worden mag niet besloten worden dat merktekens niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door shirttuning.be zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend eigendom van shirttuning.be. Reproductie of gebruik van dergelijke grafische en geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke instemming van shirttuning.be niet toegelaten.